Skip to Content

Resource hub

Natur Bositif 2030 2021

Corporate UK Biodiversity

Abstract

Mae Natur Bositif 2030 yn gyhoeddiad gan y Cyd Bwyllgor Cadwraeth Natur, Natural England, Cyfoeth Naturiol Cymru, NatureScot ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon.

Mae Natur Bositif 2030 yn cynnwys dau adroddiad – Adroddiad Cryno ac Adroddiad Tystiolaeth. Fe’i cyhoeddwyd ym mis Medi 2022 i nodi pen-blwydd cyntaf yr Addewid Arweinwyr dros Natur.

Mae Natur Positif 2030 yn cael ei gynnal gan JNCC ar ran pum corff cadwraeth natur statudol y DU.

Mae Natur Bositif 2030 hefyd ar gael yn Saesneg.

Resource type Publication

Topic category Environment

Reference date 2021·09·22

Lineage
Mae Natur Bositif 2030 yn gyhoeddiad gan y Cyd Bwyllgor Cadwraeth Natur, Natural England, Cyfoeth Naturiol Cymru, NatureScot ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon.

Responsible organisation
Communications, JNCC distributor

Limitations on public access Dim cyfyngiadau

Use constraints Ar gael o dan Drwydded Llywodraeth Agored 3.0

Metadata date 2021·09·22

Metadata point of contact
Communications, JNCC

Back to top