Skip to Content

Resource hub

Natur Bositif 2030 2021

Abstract

Crynodeb

Mae Natur Bositif 2030 yn gyhoeddiad gan y Cyd Bwyllgor Cadwraeth Natur, Natural England, Cyfoeth Naturiol Cymru, NatureScot ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon.

Mae Natur Bositif 2030 yn cynnwys dau adroddiad – Adroddiad Cryno ac Adroddiad Tystiolaeth. Fe’i cyhoeddwyd ym mis Medi 2021 i nodi pen-blwydd cyntaf yr Addewid Arweinwyr dros Natur.

Mae Natur Positif 2030 yn cael ei gynnal gan JNCC ar ran pum corff cadwraeth natur statudol y DU.

Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

Efallai na fydd yr adnoddau hyn yn gwbl hygyrch i bob defnyddiwr. Os oes angen copi mewn fformat gwahanol neu fwy hygyrch arnoch cysylltwch â Communications@jncc.gov.uk.

Resource type Publication

Topic category Environment

Reference date 2021·09·22

Lineage
Llinach: Mae Natur Bositif 2030 yn gyhoeddiad gan y Cyd Bwyllgor Cadwraeth Natur, Natural England, Cyfoeth Naturiol Cymru, NatureScot ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon.

Responsible organisation
Communications, JNCC distributor

Limitations on public access Dim cyfyngiadau

Use constraints Ar gael o dan Drwydded Llywodraeth Agored 3.0

Metadata date 2022·11·23

Metadata point of contact
Communications, JNCC

Back to top