Skip to Content

Resource hub

Adferiad Natur ar gyfer Ein Goroesiad, ein Ffyniant a’n Lles: Datganiad ar y cyd gan Gyrff Cadwraeth Natur Statudol y DU 2022

Abstract

Crynodeb

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Cyrff Cadwraeth Natur Statudol y DU Ddatganiad ar y Cyd o’r enw 'Adferiad Natur ar gyfer Ein Goroesiad, Ffyniant a Lles'. Mae’r Datganiad ar y Cyd yn amlygu rôl hollbwysig adferiad byd natur yn ein goroesiad, ein ffyniant a’n lles; ynghyd â’r cyfraniad y gall cyrff cadwraeth natur y DU ei wneud i sicrhau adferiad y byd natur.

Mae’r Datganiad ar y Cyd yn adeiladu ar adroddiad Natur Bositif 2030, a gynhyrchwyd gan y cyrff cadwraeth natur statudol ym mis Medi 2021.

Mae fersiwn o'r Datganiad ar y Cyd y gellir ei lawrlwytho ar gael fel PDF. Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

Efallai na fydd yr adnoddau hyn yn gwbl hygyrch i bob defnyddiwr. Os oes angen copi mewn fformat gwahanol neu fwy hygyrch arnoch cysylltwch â Communications@jncc.gov.uk.

Resource type Publication

Topic category Environment

Reference date 2022·11·22

Citation
Dyfyniad: JNCC, Natural England, Cyngor Cadwraeth Natur a Chefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, NatureScot a Cyfoeth Naturiol Cymru. 2022. Adferiad Natur ar gyfer Ein Goroesiad, ein Ffyniant a’n Lles: Datganiad ar y cyd gan Gyrff Cadwraeth Natur Statudol y DU. JNCC, Peterborough.

Lineage
Llinach: Mae 'Adferiad Natur ar gyfer Ein Goroesiad, Ffyniant a Lles' yn Ddatganiad ar y Cyd gan Gyrff Cadwraeth Natur Statudol y DU.

Responsible organisation
Communications, JNCC resourceProvider

Limitations on public access Dim cyfyngiadau

Use constraints Ar gael o dan Drwydded Llywodraeth Agored 3.0

Metadata date 2022·11·23

Metadata point of contact
Communications, JNCC

Back to top